STURE RY:N JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Opiskelijayhdistys Sture ry (myöhemmin Sture ry)
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
Y-tunnus: 0992120-1

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jaakko Riutta
jasenet@sture.fi

3. Rekisterin nimi
Sture ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Sturen ry:n tietojärjestelmiin tallennettuja henkilötietoja käytetään toiminnan edistämiseen, jäsenistön tunnistamiseen sekä muuhun toiminnassa sitä velvoittaviin ja tarpeelliseen tarkoitukseen. Rekisteriin tallennetaan jäsenistön tiedot.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
● Henkilön etu- ja sukunimi
● Sähköpostiosoite
● Puhelinnumero
● Tradenomiopiskelijoiden jäsentason
● Koulutusohjelma Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa
● Arvioitu valmistumisaika

6. Tietojen säilytys
Tiedot säilytetään enintään kymmenen (10) vuotta tiedon antamispäivästä lähtien. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tietojen poistamista.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Jäsentietojen käsittelystä on tehty kattava sopimus Tradenomien kanssa, joka toimii rekisterimme käsittelijänä niiden jäsenten osalta, jotka ovat myös Tradenomien tai Tradenomiopiskelijoiden jäseniä. Tradenomien tietosuojaselosteen löydät osoitteesta: https://www.tradenomi.fi/tietoa-meista/tietosuojaseloste/

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti poistaa virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.1.2020.

Sture ry:n kannattajajäsenrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Opiskelijayhdistys Sture ry (myöhemmin Sture ry)
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
Y-tunnus: 0992120-1

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jaakko Riutta
jasenet@sture.fi

3. Rekisterin nimi
Sture ry:n kannattajajäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Sturen ry:n tietojärjestelmiin tallennettuja henkilötietoja käytetään toiminnan edistämiseen, jäsenistön tunnistamiseen sekä muuhun toiminnassa sitä velvoittaviin ja tarpeelliseen tarkoitukseen. Rekisteriin tallennetaan kannattajajäsenien tiedot.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
● Henkilön etu- ja sukunimi
● Sähköpostiosoite
● Puhelinnumero
● Arvioitu valmistumisaika
● Jäsennumero
● Opiskelukampus Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa
● Koulutusohjelma Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa

6. Tietojen säilytys
Tiedot säilytetään enintään kymmenen (10) vuotta tiedon antamispäivästä lähtien. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti poistaa virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 07.01.2022.