EDUNVALVONTA

Sture ry:n hallituksen ensisijaisena tehtävänä on huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta. Edunvalvontaa pääsemme toteuttamaan erilaissa kanavissa, joissa myös juuri sinun ääni ja mielipiteet on mahdollista saada kuuluviin.

EDUSTAJISTO

Joka syksy koulun käytävillä alkaa hirmuinen hurina, kun edustajistovaalit alkavat. Ne opiskelijat, jotka valitaan vaaleissa edustajistoon saavat käyttää opiskelijakunta Helgan korkeinta päätösvaltaa.

Edustajisto muodostuu 20 varsinaisesta jäsenestä ja 20 varajäsenestä. Jokainen opiskelija voi aloittaa edustajistolistan, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon ääniä ja päästä vaikuttamaan opiskelijakuntamme toimintaan.

Sturella on viime vuosina ollut oma listansa, joka on mielikuvitusta käyttäen nimetty Sturen Listaksi. Tarkoituksenamme on saada kaikkien Haaga-Helian tradenomiopiskelijoiden ääni kuuluviin ja pitää erityisesti huolta Finan oikeuksista. Sture on myös viime vuosina ollut osana Tradenomiopiskelijoiden ja Insinööriopiskelijaliiton Suomen laajuista Haluan Päättää- kampanjaa.

Mikäli sinulle tulee kysyttävää edustajiston toiminnasta tai syksyllä tulevista vaaleista, otathan rohkeasti yhteyttä!

JOOP

JOOP eli johdon ja opiskelijoiden tapaamiset ovat paikka, jossa opiskelijajärjestöjen hallituksen jäsenistö ja koulun ylin johto pääsevät kommunikoimaan keskenään. Tapaamisissa kerrotaan molempien osapuolien kuulumisia, keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä ja tuodaan esille epäkohtia. JOOP- tapaamisia järjestetään vuosittain noin neljä kappaletta. Mikäli sinulle tulee koulun tai koulutusohjelman johdolle asiaa, otathan hallitukseemme yhteyttä, jotta voimme viedä asian eteenpäin.

FINA ROUND TABLE

Fina Round Table on joka Finalaisen vaikutuspaikka. Fina Round Table-tapaamisia järjestetään neljästi vuodessa. Tapaamisiin osallistuu koulutusohjelman johtoa, opinto-ohjaaja, opettajia, opiskelijoita sekä Sturen hallituslaisia. Tapaamisissa keskustellaan Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman ajankohtaisista asioista. Opiskelijat voivat vapaasti jakaa kokemuksiaan ja kehitysehdotuksiaan koulutusohjelmasta. Samalla he saavat kuulla koulutusohjelman johdon ajatuksia ja suunnitelmia. Finan opiskelijoille tulee kutsu kokouksiin sähköpostitse ja kaikki Finan opiskelijat ovat tervetulleita tapaamisiin.

Tradenomiopiskelijat

Tradenomiopiskelijat on valtakunnallinen vaikuttaja, johon kuuluu tällä hetkellä 28 paikallisyhdistystä. Yksi näistä paikallisyhdistyksistä on Opiskelijayhdistys Sture ry. Tradenomiopiskelijat toimii yhdessä paikallisyhdistysten ja Tradenomit yhdistyksen kanssa, pyrkien tuomaan jäsenilleen enemmän etuja ja ääntä vaikuttamisessa.