Edunvalvonta

Sture ry:n hallituksessa tehdään paljon töitä tradenomiopiskelijoiden edunvalvonnan eteen ja etenkin FINAn etuja valvomme tarkasti.

EDUSTAJISTO

Joka syksy koulun käytävillä alkaa hirmuinen hurina, kun edustajistovaalit alkavat. Miksi? Koska ne opiskelijat, jotka pääsevät vaaleissa edustajistoon saavat käyttää opiskelijakunta Helgan korkeinta päätösvaltaa.

Edustajisto muodostuu 20 varsinaisesta jäsenestä ja 20 varajäsenestä. Jokainen opiskelija voi aloittaa edustajistolistan, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon ääniä ja päästä vaikuttamaan opiskelijakuntamme toimintaan.

Sturella on viime vuosina ollut oma listansa, joka on mielikuvitusta käyttäen nimetty Sturen Listaksi ja teemme yhteistyötä PROTalko-nimisen listan kanssa. Tarkoituksenamme on saada kaikkien Haaga-Helian tradenomiopiskelijoiden ääni kuuluviin ja pitää erityisesti huolta FINAn oikeuksista. Sture osallistui viime vuonna ensimmäistä kertaa Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n ja Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n valtakunnalliseen Haluan Päättää-kampanjaan.

Tällä hetkellä Sturen listalta edustajistossa toimii kolme kovaa vaikuttajaa; Jasmiina Liitsola, Iida Mikkola (varsinaiset jäsenet) ja Heidi Miettinen (varajäsen).

Mikäli sinulle tulee kysyttävää edustajiston toiminnasta tai syksyllä tulevista vaaleista, otathan yhteyttä edellämainittuihin henkilöihin!

JOOP

Säännölliset johdon ja opiskelijoiden tapaamiset, eli JOOPit. JOOPiin osallistuu opiskelijajärjestöjen hallituksen jäseniä ja koulun ylintä johtoa. Tilaisuuksissa kerrotaan molempien osapuolien kuulumisia, keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä ja tuodaan esille epäkohtia. JOOPeja järjestetään vuosittain noin neljä kappaletta. Mikäli sinulle tulee koulun tai koulutusohjelman johdolle asiaa, otathan hallitukseemme yhteyttä, jotta voimme viedä asian eteenpäin.

FINA ROUND TABLE

Fina Round Table on joka FINAlaisen vaikutuspaikka. Fina Round Table-tapaamisia järjestetään neljästi vuodessa. Niihin osallistuu koulutusohjelman johtoa, opinto-ohjaaja, opettajia, opiskelijoita sekä Sturen hallituslaisia. Tapaamisissa keskustellaan Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman
ajankohtaisuuksista. Opiskelijat voivat vapaasti kertoa kokemuksiaan ja kehitysehdotuksiaan koulutusohjelmasta. Samalla he saavat kuulla koulutusohjelman johdon ajatuksia ja suunnitelmia. Esimerkiksi FINA17 opetussuunnitelmaa tehdessä pystyivät opiskelijat antamaan kehitysvaiheessa ehdotuksiaan Fina Round Table -kokouksissa. Finalaisille tulee kutsu kokouksiin sähköpostitse ja kaikki FINAn opiskelijat ovat tapaamisiin tervetulleita.

TROL

TROL eli Tradenomiopiskelijaliitto on valtakunnallinen vaikuttaja, johon kuuluu tällä hetkellä 25 paikallisyhdistystä. Yksi näistä paikallisyhdistyksistä on Opiskelijayhdistys Sture ry. Tradenomiopiskelijaliitto toimii yhdessä paikallisyhdistysten ja Tradenomiliitto TRAL ry:n kanssa, pyrkien tuomaan jäsenilleen enemmän etuja ja ääntä vaikuttamisessa.