2018 kevätlukukauden FINA Round table -kokous

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman Round table -kokous pidettiin 2.5.2018 klo 14 Pasilan kampuksella. Kutsu kokoukseen oli välitetty kaikille FINAn opiskelijoille sähköpostitse. Kokouksessa olivat läsnä opettajakunnan puolelta opinto-ohjaaja Janne Mertala, yliopettaja Annika Sandström, koulutusohjelman johtaja Tuula Saario sekä kehitysjohtaja Johanna Mutikainen. Opiskelijoiden puolelta paikalla olivat Sturen edunvalvontatiimin lisäksi uudet tutorit sekä opiskelijoita FINA15, FINA16 ja FINA17-ryhmistä.

FINA Round table -kokousten tarkoituksena on luoda dialogia opettajakunnan ja opiskelijoiden välille koulutusohjelmamme kehittämiseksi.

Kokouksen aloitti opettajakunta. He kertoivat MyNetissä olevasta hyödyllisestä FINAn omasta koulutusohjelmasivusta, josta voi helposti tarkistaa oleelliset FINAn asiat ja ohjeet.

(Polku MyNetissä: Opiskelu – Koulutusohjelmat – Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma). Lisäksi oli keskustelua kurssipalautteen antamisesta kurssin kuluessa, jotta ongelmiin voitaisiin puuttua jo kurssin aikana.

Sturen edunvalvontatiimi oli tehnyt kyselytutkimuksen opinnäytetyökurssin ajankohdasta, joka oli osoittautunut ongelmalliseksi edellisellä toteutuksella erityisesti vaihto-opintojen vuoksi. Kolmannen vuoden kevät nousi suosikiksi annetuista ajankohtavaihtoehdoista ja kävikin ilmi, että opinnäytetyökurssin ajankohtaan oli tehty tämä muutos jo ennen kokousta. Lisäksi ilmaisimme kiinnostuksemme kuulla ajankohtainen tieto koulun koulutusohjelmarakenteen uudistamissuunnitelmista.

Esitysten jälkeen oli vapaata keskustelua eri aiheista. Esille nousi esimerkiksi ajatus nopeammasta valmistumispolusta FINAlle, mutta asia jäi keskusteluasteelle. Edunvalvontatiimi nosti esille myös kurssiarvosanojen viipymisen yli tutkintosäännön määrittelemän kolmen viikon ajan kurssin lopusta lukien, mikä hankaloitti erityisesti uusintakokeisiin ilmoittautumista. Koulutusohjelman johtaja Saario lupasi puuttua asiaan. Lopuksi keskusteltiin FINAn uuden opetussuunnitelman toteutuksesta, jolloin nostettiin esiin muun muassa  opettajatiimien ristiriitaiset neuvot ja opettajien viestintä opiskelijoiden suuntaan, missä oli ollut ongelmia silloin tällöin.

Kokous päättyi hieman kello 16 jälkeen.

 

Edustajistovaalit ovat nyt – ÄÄNESTÄ!

Mikä on edustajisto?

Helgan edustajisto valvoo Helgan hallituksen toimintaa ja hallituksen päätökset hyväksytetään edustajistolla. Edustajisto voi myös ohjata hallituksen toimintaa tekemällä esimerkiksi aloitteita tai selvityspyyntöjä. Tärkeimpiä edustajiston tehtäviä on mm. päättää Helgan hallitus vuodelle 2018, määrittää Helgan jäsenyyden hinnan sekä valita hallinnon opiskelijaedustajat. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä 20 varajäsenestä jotka paikkaavat mikäli varsinaisista jäsenistä joku on estynyt.

Lisätietoa Helgan edustajistosta: http://www.helga.fi/helga/edustajisto/

Miten ja milloin äänestän?

Olet äänioikeutettu, jos olet maksanut Helgan jäsenmaksun tänä syksynä viimeistään 27.10.2017 klo 12.  Ennakkoäänestys on jo ohi mutta varsinaiset vaalipäivät ovat viikolla nyt eli äänestys on auennut ma 13.11. klo 9 ja sulkeutuu ke 15.11. klo 15. Äänestys tapahtuu sähköisesti ja sähköpostissasi (etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi) pitäisi olla henkilökohtainen äänestyslinkkisi, jolla pääset äänestämään haluamaasi henkilöä Helgan edustajistoon vuodeksi 2018. Muistathan käyttää äänioikeuttasi!

Jos oma ehdokas ei ole vielä tiedossa, niin lisätietoa vaaliliitoista ja ehdokkaista löydät Helgan sivuilta www.helga.fi/helga/edustajistovaalit-2017/vaaliliitot/.

Mikäli äänestyslinkkiä ei sähköpostistasi löydy (ei myöskään roskapostikansiosta) niin olethan yhteydessä Helgan toiminnanjohtaja Jani Mäntysaareen (jani.mantysaari@helga.fi) tai keskusvaalivaliokunnan puheenjohtajaan Kaisu Hilskaan (kaisuhilska@gmail.com).

Mikä on Sturen lista?

Sturen lista on valvonut ja haluaa valvoa jatkossakin edustajistossa kaikkien Haaga-Helian tradenomiopiskelijoiden etua keskittyen kuitenkin erityisesti Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman opiskelijoihin. Sturen listan tavoitteina on tuoda FINAn ääntä enemmän kuuluviin, kehittää ainejärjestöjen ja opiskelijakunnan välistä yhteistyötä sekä ylläpitää ja kehittää Helgan toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Sturen listan ehdokkaina edustajistovaaleissa ovat:

Sam Laakso nro 14

Jasmiina Liitsola nro 15

Heidi Miettinen nro 16

Olli Nurminen nro 17

Darja Survo nro 18

Tom Terola nro 19

Alma Vänttinen nro 20

Listan ehdokkaisiin voit käydä tutustumassa Sturen listan Facebook-sivuilla  sekä Helgan nettisivuilla.

Edustajistovaalien ehdokasasettelu päättyy perjantaina!

Mikä on edustajsto?

Helgan edustajisto valvoo hallituksen toimintaa ja hallituksen päätökset hyväksytetään edustajistolla. Edustajisto voi myös ohjata hallituksen toimintaa tekemällä esimerkiksi aloitteita tai selvityspyyntöjä. Tärkeimpiä edustajiston tehtäviä on mm. päättää Helgan hallitus vuodelle 2018, määrittää Helgan jäsenyyden hinnan sekä valita hallinnon opiskelijaedustajat. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä 20 varajäsenestä jotka paikkaavat mikäli varsinaisista jäsenistä joku on estynyt.

Lisätietoa Helgan edustajistosta: http://www.helga.fi/helga/edustajisto/

Miten edustajistoon?

Edustajisto valitaan vaaleilla, joissa äänivalta on jokaisella Helgan jäsenellä. Syksyn 2017 vaaleissa valitaan edustajisto vuodelle 2018. Täten juuri jäsenten ääni saadaan kuuluviin. Ehdolle vaaleihin voi asettua joko yksittäisenä ehdokkaana tai vaihtoehtoisesti ilmoittautumalla jollekin vaalilistalle. Listojen äänet jakautuvat suhteellisella vaalitavalla listan ehdokkaiden kesken. Ehdokkaan tulee olla Helgan jäsen (jäsenmaksu tulee olla maksettu 13.10.2017 klo 17 mennessä). Ehdolle voi asettua 11.9. – 13.10.2017. Muista siis maksaa Helgan jäsenmaksusi ja ilmoittautua ehdokkaaksi ajoissa!

Sturen lista – FINAn ääni kuuluviin!

Sturella on oma lista edustajistovaaleissa 2017. Lista on mukana Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n sekä Insinööriopiskelijaliitto IOL:n yhteisessä edustajistovaalikampanjassa. Haaga-Heliassa Haluan päättää -kampanjassa mukavat olevat listat edustavat ja ajavat tradenomien asemaa sekä etuja. Sturen lista keskittyy tradenomien ja etenkin FINAn opiskelijoihin etujen ajamiseen. Parhaiten toimii edustajisto jossa on edustettuina kaikki koulutusohjelmat, jolloin päätöksissä osataan tuoda esiin kaikkien näkökulmat. Pidetään huoli että FINA pysyy edustettuna seuraavankin kauden edustajistossa!

Mikäli haluat lähteä ehdokkaaksi Sturen listalle, ota yhteys Heidi Miettiseen sähköpostilla osoitteeseen yhteistyo@sture.fi.

Listan toimintaa voit seurata Facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/sturenlista/
Sturen listan Facebook-sivuilla tällä hetkellä menossa nykyisten edustajiston jäsenten esittelyt. Sturen snapchatista (@sturery) voit myös käydä katsomassa edustajiston jäsenten kuulumisia.

Opiskelija-edustaja Finanssiakatemian Gaalaan 28.9.2017 klo 14

Hyvät finanssialan opiskelijat!

Haaga-Helia on mukana Finanssiakatemiassa joka on Finanssiala ry:n perustama uusi alan yhteistyöverkosto työnantajien ja oppilaitosten välillä. Kehitämme yhdessä tulevaisuuden osaamisia ja koulutusta, tavoitteena tiivistää oppilaitos-yritysyhteistyötä yhä enemmän. Kts taustalle viimeiset aiheen artikkelit mm.

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Finanssialan_koulutuksesta_tyoelamalahtoista.aspx

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Miksei_maan_johto_huomioi_yrityksia_osaamisen_ennakoinnissa.aspx

http://www.finanssiala.fi/linjaukset/tyoelaman-murros/Sivut/default.aspx

Finanssiakatemia järjestää 28.9. (ip) alan ajankohtaisseminaarin (mukana laajasti työnantajia jäsenyhtiöistä, oppilaitoksia, toimikuntia, työmarkkinajärjestöjä, liittoja jne). Juhlatilaisuus on nimetty ”Gaalaksi” ja siellä Finanssiakatemian toiminta lanseerataan. Tilaisuus järjestetään Finanssiala ry:n toimitiloissa Ruoholahdessa. Seminaarissa on ohjelmaa auditoriossa sekä sen ulkoupolella isossa aulatilassa eri oppilaitoksilla ”ständit” jossa erilaista koulutustarjontaa esitellään. Myös Haaga-Helia osallistuu tapahtumaan esitellen mm. FINA-ohjelmaa, mutta myös muuta toimintaamme. Katso alla tarkempi kutsu tilaisuuteen, joka on lähtenyt alan yhtiöiden ja oppilaitosten edustajille.

Etsimme nyt 2-3 reipashenkistä opiskelijaa edustamaan Haaga-Heliaa tilaisuudessa (ständin yhteydessä), yhdessä Haaga-Helian opettajan/asiantuntijan kanssa. Eduksi katsotaan hyvä tuntemus finanssialan opinnoista (miel. 2-3 vuoden kokemus opiskelijana HELI/FINA ohjelmista) sekä positiivinen asenne! Haaga-Helia palkitsee osallistuvat pienimuotoisella ”lahjalla”.

Tiliasuus on kaikin puolin loistava tapa verkostoitua, saada näkyvyyttä ja tavata alan työnantajia (paikalla runsaasti hr-väkeä).

Jos olet kiinnostunut, lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla Annikalle (annika.sandstrom@haaga-helia.fi) viim. pe 15.9. mennessä.

Sture ry:n uudet verkkosivut ovat vihdoin avoinna!

Kuten jotkut saattoivat jo huomata, verkkosivustomme on ollut alhaalla vuoden alusta alkaen. Päätimme jo viime vuoden lopulla luoda tuoreemman ulkoasun yhdistyksellemme ja tämä on saatu toteutettua mm. uudella logolla ja ”hieman” päivitetyillä verkkosivuillamme. Otamme mielellämme palautetta vastaan, eli niin risut kuin ruusutkin ovat erittäin tervetulleita!

Jatkossa julkaisemme tälle sivulle ajankohtaisia asioita, joten jos olet Sturen jäsen tai muuten toiminnastamme kiinnostunut kannattaa välillä tulla vilkaisemaan mitä täältä löytyy.

Myös sosiaalisen median kanavistamme löydät lisää informaatiota tulevista tapahtumista, edunvalvonnasta ja hallituksemme toiminnasta!