2018 kevätlukukauden FINA Round table -kokous

2018 kevätlukukauden FINA Round table -kokous

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman Round table -kokous pidettiin 2.5.2018 klo 14 Pasilan kampuksella. Kutsu kokoukseen oli välitetty kaikille FINAn opiskelijoille sähköpostitse. Kokouksessa olivat läsnä opettajakunnan puolelta opinto-ohjaaja Janne Mertala, yliopettaja Annika Sandström, koulutusohjelman johtaja Tuula Saario sekä kehitysjohtaja Johanna Mutikainen. Opiskelijoiden puolelta paikalla olivat Sturen edunvalvontatiimin lisäksi uudet tutorit sekä opiskelijoita FINA15, FINA16 ja FINA17-ryhmistä.

FINA Round table -kokousten tarkoituksena on luoda dialogia opettajakunnan ja opiskelijoiden välille koulutusohjelmamme kehittämiseksi.

Kokouksen aloitti opettajakunta. He kertoivat MyNetissä olevasta hyödyllisestä FINAn omasta koulutusohjelmasivusta, josta voi helposti tarkistaa oleelliset FINAn asiat ja ohjeet.

(Polku MyNetissä: Opiskelu – Koulutusohjelmat – Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma). Lisäksi oli keskustelua kurssipalautteen antamisesta kurssin kuluessa, jotta ongelmiin voitaisiin puuttua jo kurssin aikana.

Sturen edunvalvontatiimi oli tehnyt kyselytutkimuksen opinnäytetyökurssin ajankohdasta, joka oli osoittautunut ongelmalliseksi edellisellä toteutuksella erityisesti vaihto-opintojen vuoksi. Kolmannen vuoden kevät nousi suosikiksi annetuista ajankohtavaihtoehdoista ja kävikin ilmi, että opinnäytetyökurssin ajankohtaan oli tehty tämä muutos jo ennen kokousta. Lisäksi ilmaisimme kiinnostuksemme kuulla ajankohtainen tieto koulun koulutusohjelmarakenteen uudistamissuunnitelmista.

Esitysten jälkeen oli vapaata keskustelua eri aiheista. Esille nousi esimerkiksi ajatus nopeammasta valmistumispolusta FINAlle, mutta asia jäi keskusteluasteelle. Edunvalvontatiimi nosti esille myös kurssiarvosanojen viipymisen yli tutkintosäännön määrittelemän kolmen viikon ajan kurssin lopusta lukien, mikä hankaloitti erityisesti uusintakokeisiin ilmoittautumista. Koulutusohjelman johtaja Saario lupasi puuttua asiaan. Lopuksi keskusteltiin FINAn uuden opetussuunnitelman toteutuksesta, jolloin nostettiin esiin muun muassa  opettajatiimien ristiriitaiset neuvot ja opettajien viestintä opiskelijoiden suuntaan, missä oli ollut ongelmia silloin tällöin.

Kokous päättyi hieman kello 16 jälkeen.